6. Generalversammlung/6e Assemblée générale

 

46 Generalversammlung MPV am 24. Mai 2020 in Landquart, Eventzentrum– Forum im Ried
6e Assemblée générale ASPB le 24 mai 2020 à Landquart, Eventzentrum-Forum im Ried